A kosár üres
Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A Csaba-Pólus Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Európa Parlament és a Tanács (EU)2016/679 Rendelet rendelkezéseinek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Csaba-Pólus Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden a honlapot látogató, a honlapon vásárló (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Csaba- Pólus Kft. tiszteletben tartja a www.csabapolus.hu webáruház felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentéssel, az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni. A webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés célja:

A Csaba- Pólus Kft. a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Csaba- Pólus Kft a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, Európa Parlamenti és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6.cikk (1) bekezdés  a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama a jelen Tájékoztatóban meghatározott határidő.

Az adatkezelő megnevezése:

Név:                                    Csaba- Pólus Kft.
Székhely:                            5600 Békéscsaba Lipták András u. 7.
Levelezési cím:                   5600  Békéscsaba Lipták András u. 7.

Cégjegyzékszám:                   04 09 004102
Bejegyző cégbíróság:             Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám:                               11430164-2-05
E-mail cím:                             csabapolus@t-online.hu
Telefonszám:                          66/323-381, 20/364-8502

Adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése, a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt a Felhasználó bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva vagy a regisztrációt a Csaba- Pólus Kft. törli, amennyiben a Vásárló erre vonatkozó igényét           e-mailben vagy postai úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. Csaba- Pólus Kft. a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben a Vásárló saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Csaba- Pólus Kft. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

Kezelt adatok köre:

Technikai adatok:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét ( az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosítható), az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Csaba-Pólus Kft. fér hozzá. A fenti információkat a Csaba-Pólus Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció:
A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
    •    vezetéknév,
    •    keresztnév,
    •    mobil telefonszám
    •    saját e-mail cím,
    •    jelszó,
    •    szállítási adatok,
    •    számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel(Ország, irányítószám, település neve, utca, házszám)

Regisztrációs adatkezelés célja: webáruházban történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként, számlázással, árukiszállítással.

Regisztrációs adatkezelés ideje: A regisztráció során megadott kötelező és nem kötelező adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Törlési kérelem hiányában a honlap megszűnését követő harminc napon belül Adatkezelő az adatok törléséről gondoskodik. A hívásokat Adatkezelő nem rögzíti. Panaszfelvételről jegyzőkönyv készül, melyet 5 évig Adatkezelő köteles megőrizni.

Regisztrációs adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az adatok megadását követően a Csaba-Pólus Kft. e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.
Vásárló a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Csaba-Pólus Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
 

Honlap használatával összefüggő adatgyűjtések
 

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerülő adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A honlap látogatás során kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont. Személyes adat nem kerül rögzítésre.

Adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Adatkezelés időtartama: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

Cookie-k kezelése:

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Csaba-Pólus Kft. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Csaba- Pólus Kft.-től nem kap további értesítést.

A Csaba- Pólus Kft. kétféle cookie-t használ:
• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Csaba- Pólus Kft. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Adatkezelés célja: A cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban, biztonságosabban, és egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Adattárolás ideje: a Honlapon történő látogatás ideje alatt él, azt követően azonnal törlődik.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Csaba- Pólus Kft. a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Csaba- Pólus Kft. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Csaba- Pólus Kft. részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a Csaba- Pólus Kft. a Vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Csaba- Pólus Kft. nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a Csaba- Pólus Kft. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

• A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Csaba- Pólus Kft. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

• A fenti információkat  Csaba- Pólus Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A webáruház  oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
 

Cookie-k törlése: A Felhasználóak joga van törölni a Cookie-t, letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A Letiltás: Eszközök/ Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü pont alatt.

Az adatokat megismerő személyek köre:

Az adatokat elsődlegesen a Csaba- Pólus Kft. illetve a Csaba- Pólus Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a  Csaba- Pólus Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.  Csaba- Pólus Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


Adatfeldolgozás:

A Csaba- Pólus Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Csaba- Pólus Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag a Csaba- Pólus Kft. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.
Név:                       GLS Hungary
Székhely:              2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Levelezési cím:     2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail cím:            info@gls-hungary.com

A Csaba- Pólus Kft. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.


Adatbiztonság:

A Csaba- Pólus Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználás megelőzésére.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felhasználót megillető jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Csaba- Pólus Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
Amennyiben a Felhasználó kéri, a Csaba- Pólus Kft. tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és Csaba- Pólus Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Csaba- Pólus Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos írásbeli kérdéssel, illetve észrevétellel a Csaba- Pólus Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Csaba- Pólus Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Csaba- Pólus Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Csaba- Pólus  Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha Csaba- Pólus Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Csaba- Pólus Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
            Név:                           Csaba- Pólus Kft.
            Levelezési cím:         5600 Békéscsaba Lipták András u. 7.                           
            E-mail:                       csabapolus@t-online.hu

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
 

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 

2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) Telefonszám: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, fordulhat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a  Csaba- Pólus Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Csaba- Pólus Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Hírlevél: A Csaba-Pólus Kft további értesítésig nem küld Hírlevelet!

Csaba- Pólus Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Csaba- Pólus Kft. a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Csaba- Pólus Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Csaba- Pólus Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Egyéb rendelkezések:

Csaba- Pólus Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Csaba- Pólus Kft. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
 Csaba- Pólus Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Csaba- Pólus Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Csaba- Pólus Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Csaba- Pólus  Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Csaba- Pólus Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-lásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
 

Adatkezelési tájékoztatója 2021-02-08 napjától hatályos.