A kosár üres
Elállási nyilatkozat

Elállási/Felmondási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:/1
Csaba-Pólus Korlátolt felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba Lipták A. u. 7.
tel.: (+36) 66 323-381, e-mail: csabapolus@t-online.hu
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:/2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:/3
…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve:
…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe:
…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt: ……………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------
/1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefaxszámának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
/2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
/3 A megfelelő jelölendő